Інформація про видання

Назва видання: "Східна Європа: економіка, бізнес та управління"

Про видання: У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Науковий журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи.

Фахова реєстрація (категорія "Б"): Наказ МОН України від 24 вересня 2020 року № 1188 (додаток №5)

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 – Економіка, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 073 – Менеджмент,
075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 292 – Міжнародні економічні відносини.

Засновник видання: ЗВО "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури".

ISSN (Online): 2518-1971

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського:  Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Google Scholar: Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Crossref: Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Open Ukrainian Citation Index (OUCI): Східна Європа: економіка, бізнес та управління 

Тематичні розділи журналу:
1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Головний редактор:

Верхоглядова Наталя Ігорівна, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів Міжрегіональної Академії управління персоналом..

Заступник головного редактора:

Коваленко-Марченкова Євгенія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Відповідальний секретар:

Макарова Ганна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства.