Матеріали до Випуску № 3 (44) / 2024 електронного наукового фахового видання
"Східна Європа: економіка, бізнес та управління" приймаються до 13 вересня 2024 року.
Номер журналу буде опублікований на офіційному сайті електронного видання 18 жовтня 2024 року.

Загальні умови:

Редакція журналу розміщує статті авторів тільки на офіційному сайті видання – www.easterneurope-ebm.in.ua;
До журналу приймаються статті українською, англійською мовами;
Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам електронного наукового фахового видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління";

Редакція правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів;
Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу;
Редакція, протягом двох тижнів після отримання всіх матеріалів, направляє автору довідку в електронному вигляді про прийняття статті до публікації.


Умови та порядок подання статей:

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску № 3 (44) / 2024 необхідно до 13 вересня 2024 року заповнити онлайн-анкету та надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. :

- наукову статтю; Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 2518.

- підтвердження сплати коштів. Оплата здійснюється після затвердження статті редакцією. Розмір внеску становить 1100 гривень (8-12 сторінок), кожна додаткова сторінка – 25 гривень.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.


Вимоги до оформлення статей:

Мова публікацій: українська, англійська.

Загальний обсяг статті – 8-20 сторінок.

Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.

На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті двома мовами (мовою статті та англійською).

Після назви подаються анотації українською, англійською мовами та ключові слова до них.
Обсяг анотацій українською мовою  700-800 знаків (без пробілів).
Кількість ключових слів (або словосполучень) – мінімум 5 позицій.
Обсяг розширеної анотації англійською мовою - мінімум 1800 знаків (без пробілів). У анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми. Необхідно висвітлити обговорювані питання, не представивши результати. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним, без використання інформації з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою. При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.

Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань.

При оформленні списку літератури слід дотримуватися розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення бібліографічного списку). У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Бібліографічний список».

Після бібліографічного списку розміщується список джерел для міжнародних баз даних "References". При оформленні "References" посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті (приклади оформлення бібліографічного опису в романському алфавіті).

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ